Yara ve Mukoza Antiseptikleri

Yara ve Mukoza Antiseptikleri
Yara ve müköz membran antiseptikleridir.
* Yanık, cerrahi, kronik, akut ve travmatik yaraların antiseptik tedavisinde kullanılır.
* Ürogenital ve anogenital bölgeye teşhis ve cerrahi amaçlı müdahale öncesi uygulanır.
* MRSA bulunan hastaların tüm vücudunun antimikrobiyal yıkanması ile kullanılır.
* Müköz membranlara yakın bölgelerde, operasyon öncesi antisepsisi için kullanılır.
* Transüretral disposable ve kalıcı kataterlerin yerleştirilmesinden önce kullanılır.